دکتر حسین عینی

مدیر گروه مدیریت آموزش
WhatsApp Image 2022-03-24 at 11.52.18 PM

دکتر فاطمه یگانه خواه

معاون گروه مدیریت آموزش