دکتر علی جنتی

مدیر گروه مدیریت روابط بین الملل
WhatsApp Image 2022-02-26 at 12.29.16 PM

دکتر محمدعلی فر طوسی

معاون گروه مدیریت روابط بین الملل
WhatsApp Image 2022-02-26 at 12.29.16 PM (1)

استاد محمود گشاد رو

معاون گروه مدیریت روابط بین الملل
WhatsApp Image 2022-02-26 at 12.31.55 PM

دکتر حمید یگانه

معاون گروه آموزشی مدیریت روابط بین الملل